Etapy odbudowy

Prace w tak dużym obiekcie prowadzone są równolegle wielotorowo (prace rozbiórkowe, wywózka gruzu, demontaż elementów architektonicznych, odbudowa ścian, montaż dachów, prace wykończeniowe, wodno–kanalizacyjne, elektryczne, odbudowa konstrukcji żelbetowej budynku, pokrycia dachów i ścian łupkiem i in. ). Nad realizacja pod nadzorem fundacji In Situ pracuje zespół architektów, konstruktorów, nadzór budowlany, zespoły wykonawcze związane ze specjalizacjami (murarze, elektrycy, dekarze i in.). Cały czas trwa proces projektowy dot. kolejnych etapów, jak również zespół do spraw wniosków.

2007

Usuwanie gruzu z budynku wraz z wywózką, prace zabezpieczające

2008

Rozbiórka spalonych stropów i walących się kominów i ścian, wywózka gruzu, założenie stropów wps (część północno-wschodnia)

2009

Kontynuacja prac z 2008 r., prace w piwnicach dot. odwodnienia, wymiana części ścian i słupów.
Postawienie konstrukcji żelbetowej na głównej klatce schodowej spinającej budynek, montaż nowego dachu nad klatką schodową i montaż stropów wps

2010

Demontaż kominów, usuwanie gruzu, odbudowa ścian i montaż stropów wps, montaż dachu części południowej

2011

Montaż stropów na wieży, prace rozbiórkowe, wywóz gruzu, montaż stropów żelbetowych w wieżyczkach klatki schodowej głównej, montaż kopuły nad wieżyczką

2012 – 2015

Realizacja odbudowy i oddanie do użytku publicznego westybulu, wieży wraz z hełmem wieży, sali multimedialnej wraz z piwnicami. Całość wyposażona jest w kotłownię i wszystkie media umożliwiające prowadzenie działalności artystycznej i edukacyjnej.

2015 – 2017

Budowa konstrukcji żelbetowej nowego budynku wpisanego w starą architekturę wraz ze stropami żelbetowymi w części południowo-wschodniej

2017

Montaż dachu części północno-wschodniej, wymiana ścian

2018

Wywózka gruzu z dziedzińca, częściowe odwodnienie budynku, naprawa ścian konstrukcyjnych piwnicy, parteru i klatki schodowej głównej, montaż stropu żelbetowego części północno-wschodniej wraz z naprawą ścian konstrukcyjnych poniżej, montaż dachu leżakowni wraz z kolumnadą na wcześniej przemurowanych ścianach

Leżakownia
Stropy i dach
Stropy północne

 

Plany

2019

Montaż dachu części północno-wschodniej i przemurowanie gzymsów ścian, założenie obróbek blacharskich z rynnami, naprawa i wymiana ścian wewnętrznych i zewnętrznych, pokrycie papą dachów

Po 2019

Odbudowa zabytkowych stropów „czarnej sali”, leżakowni i tarasów widokowych, odwodnienie całego kompleksu, odbudowa ostatniej kondygnacji i konstrukcji żelbetowej wraz z dachem w części południowo-wschodniej, pokrycie dachów łupkiem i doprowadzenie budynku do stanu surowego wraz z oknami, prace instalacyjne (wszystkie media), zabezpieczenie ruiny willi Brehmera, następnie jej odbudowa.

Całość realizowana zgodnie z planami fundacji In Situ.

 

Zostań darczyńcą

Jeśli odwiedziłeś Sokołowsko ostatnimi czasy – wiesz, że inwestycje Fundacji przynoszą imponujące efekty. Jeśli nie – zapraszamy, byś się o tym przekonał. Zapraszamy na nasze festiwale, wystawy, zapraszamy do sokołowskich przestrzeni.

Możesz budować to miejsce razem z nami.

Przekaż swój 1% podatku na Fundację Sztuki Współczesnej IN SITU
KRS: 0000225393

Do czego się dokładasz?
Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę dawnego sanatorium dr. Brehmera oraz zabytkowego kinoteatru „Zdrowie”.

 

Przekaż darowiznę online
lub zostań stałym darczyńcą

Przekaż darowiznę

 

Przekaż 1%
na Fundację In Situ

Przekaż 1%